Tempur

På 70-talet påbörjade NASA utvecklingen av ett nytt material som skulle dämpa de påfrestningar astronauter får utstå vid rymdfärder. Resultatet blev ett tryckavlastande skum som gjorde det bekvämt för rymdresenärerna även i denna extrema situation. Tempur vidareutvecklade sedan materialet med samma namn, det som idag hjälper människor världen över att uppleva äkta tryckavlastning. Materialets öppna cellformer sluter sig runt kroppen för effektivt stöd. Det ger dig en kroppsanpassad viloställning som avlägsnar smärtsamma tryckpunkter, som i sin tur gör att du blir mindre benägen att vrida och vända på dig i sömnen. Du får då chansen att verkligen sova ut om nätterna.