CURA of Sweden Pearl Classic Tyngdtäcke

Regular price1 495 kr
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Vikt
Storlek
Färg

SNABB LEVERANS - FRAKTFRITT

Svalt tyngdtäcke som sluter sig intill kroppen och bidrar till minskad stress. Tyngden gör att täcket sluter sig kring kroppen, likt en kram, och skapar ett behagligt tryck mot kroppen. Det kan liknas vid en massage. Detta bidrar till att hjärnan frigör hormoner som serotonin som bidrar till välmående och sänker nivåerna av stresshormonet kortisol. Positiva effekter som kan upplevas är att blodtrycket sjunker, lugnare andning, känsla av trygghet och att rastlöshet minskar. Du sover gott hela natten och vaknar fylld av ny energi! Kan användas både som ett täcke eller som en filt i soffan. Täcket kan maskintvättas i 60 grader, säkerställ att tvättmaskinen klarar täckets vikt.
Vilken vikt man trivs bäst med är individuellt, men de allra flesta trivs bäst med ett täcke som väger ca. 10 - 15% av den egna kroppsvikten.
Vid svåra sömnproblem och/eller stor oro och ångest, kan det vara en god idé att välja ett täcke som motsvarar ca. 15 - 20 % av kroppsvikten.

Tyngdtäcke till barn

Eftersom täckets vikt fördelas på en mindre kroppsyta kan man inte utgå från kroppsvikten på samma sätt som för vuxna. Vi rekommenderar därför att i första hand utgå från barnets ålder vid val av täckets vikt.

Vi rekommenderar inte användning av tyngdtäcke till barn under 2 år. Detta för att det är viktigt att barnet kan ta av sig täcket själv.

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.

CURA of Sweden Pearl Classic Tyngdtäcke

CURA of Sweden Pearl Classic Tyngdtäcke
CURA of Sweden Pearl Classic Tyngdtäcke
CURA of Sweden Pearl Classic Tyngdtäcke

Nyligen visade

Drygt tolv års positiva erfarenheter från sjukvården!

För över 3 miljoner svenskar är det långt ifrån en självklarhet att vakna pigg och utvilad. Orsakerna är otaliga till varför så många har svårt att komma till ro vid sänggåendet. Allmän oro och stress eller för många måsten i vardagen leder ofta till ofrivilliga uppvaknanden nattetid med försämrad sömn- och livskvalitet som följd. Cirka 1 miljon svenskar medicinerar mot sina sömnbesvär och riskerar att drabbas av trista biverkningar.

Tyngdtäcken inom vården

Inom svensk sjukvård har man framgångsrikt använt tyngdtäcken i drygt 12 års tid, för att hjälpa människor att komma till ro.

Många arbetsterapeuter har länge förordat att tryck mot kroppen vid insomning är både avslappnande, rogivande och sövande. Man somnar snabbare, sover längre och vaknar inte lika ofta. 

Patienter med följande diagnoser har då blivit erbjudna att prova ett tyngdtäcke genom t.ex. arbetsterapeut:

Demens Anorexi/Bulimi Autism Aspergers syndrom Psykos & psykisk ohälsa Förvärvad hjärnskada Neurologiska sjukdomar  Barn och vuxna med ADHD

Det är särskilda förskrivningskriterier som krävs, såsom grava sömnsvårigheter kombinerat med stor motorisk oro för att få låna ett täcke under en begränsad tid. 

Sophie Ekman

Jag har arbetat i fyra decennier som skolläkare varav 30 år som skolöverläkare i Solna.

Tillsammans med läkare kollegor från föreningen Läkare Mot AIDS grundade vi Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond 1987 . Har varit dess fund-raiser och har med egna insatser speciellt på World AIDS Day byggt upp det kapital som sedan 1 dess delats ut i miljonbelopp varje år till hiv-forskning.

Likaså på eget initiativ och utan kostnader har jag drivit stora folkhälsokampanjer inom skolhälsovården och engagerat flera samhällsaktörer. På bred front har jag sökt verka för att förbättra barns hälsa, allt från anti-drogkampanjer som Just Say No till världens första anti-rökkampanj riktat direkt mot föräldrar med gratis nikotinersättningsmedel. Dessa två års arbete ledde till åldersgräns på tobak på 18 år.

Lika viktigt har varit att också verka hårt för att samhället och skolan tidigt skall upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, innan det blir psykiska pålagringar. Allra viktigaste för mig som skolöverläkare och skolläkare sedan 70-talet arbetar för att återupprätta den traditionella skolhälsovården som den varit fram till 2010.

God hälsa och sömn är viktig för elevernas studier

Vad är elevhälsan?
I varje skola finns elevhälsan där olika professioner som skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagog försöker skapa så bra hälsomiljö som möjligt för barnen. Rektor bestämmer tillgången av de olika professionerna.

Hur är skolans hälsofrämjande arbete viktigt för elevens hälsa och bästa studieresultat?
Hela elevhälsan bär stort ansvar. För mig har skolhälsovården i elevhälsan en extra stor och viktig funktion eftersom barnen där möts i absolut sekretess och där finns skolsköterska och skolläkare, som är speciellt utbildad personal i omvårdnad och medicin och följer hälso-och sjukvårdslagen.

Jag har varit skolläkare och skolöverläkare ett helt liv. Jag är övertygad efter ett långt liv som skolläkare och skolöverläkare att skolsköterskan och skolläkaren är av yttersta vikt i varje skola eftersom barnets inre hälsa är helt avgörande för skolresultaten.

I skolhälsovårdens mottagning finns skolsköterska vars yrke är omvårdnad och att skolläkaren tidigt upptäcka sjukdomar och funktionsnedsättningar samt att skolsköterska och skolläkare tillsammans göra allt för att barnen skall må bra. Övriga professioner i elevhälsan bidrar också med sina professioner.

Hur fungerar skolhälsovårdsmottagningen?
På skolhälsovårdsmottagningar med skolsköterskan och skolläkaren kan barnet och även föräldrarna i sekretess vända sig med stora och små bekymmer. Likaså känna att de blir sedda och får en stunds avkoppling. För ett barn är det alltid avgörandet det individuella mötet i skolhälsovårdsmottagningen. Ibland och väldigt ofta räcker det med en stunds samtal med skolsköterskan. Ibland kopplas skolläkaren in, ibland övriga inom elevhälsan. Väl så ofta känns skönt att få koppla av en stund i vilrummet hos skolsköterskan.

Hur gör ni på Christinaskolan?
I Christinaskolan har vi skolsköterska syster Charlotte, som arbetar fem dagar i veckan. Barnen tycker väldigt mysigt och skönt att veta att dörren till skolhälsovårdsmottagningen och till syster Charlotte alltid är öppen alla dagar som barnen är i skolan. Skolläkare Sophie Ekman kommer en dag i veckan.

Har ni någon erfarenhet av tyngdtäcken?
Vi har tyngdtäcken hos skolsköterskan och i våra lugna rum. Barn kan tycka att det är extra skönt att få dra på sig en filt eller ett tyngdtäcke som omsluter barnet och ger en känsla av skön närvaro av tyngd och värme.

Är skolresultaten direkt sammankopplade med att barnen är utvilade?
Sömnen är avgörande för barns hälsa och välbefinnande. Alldeles för många barn sover för lite och får inte den djupsömn de behöver.

Varför är sömn så viktigt?
Svaret är cellerna behöver vila. Det måste varje dag finnas en tid när intrycken minimeras i hjärnan. Då kan nervceller repareras på sina mikroskador och finjusteras för att verka optimalt.

Vi sover i stort bort en tredjedel av vårt liv. Varför? Svaret är enkelt för alla celler i kroppen behöver hela tiden repareras, ett ständigt underhåll. Kroppen består av ett oändligt antal celler, som var och en är en självständig enhet med ett skal och inuti varje cell sker en rad uppgifter som alla styrs av generna som ligger i varje cells kromosomer. Vi måste inse att varje cell är levande materia. Såväl cellens skal samt alla de kemiska reaktioner som sker inuti varje cell är förutbestämt av generna som kodar vilka uppgifter som skall utföras. Cellerna blir vare dag lite slitna och det sker ett evigt reparationsarbete. Så man kan förenkla och säga att under vakenheten uppstår små mikroskador på cellens yta bland annat på grund av strålning, oxidativ stress eller vanlig cellaktivitet. Cellerna försöker ständigt reparera men under natten sker mindre intryck. Cellerna lagas därmed mer effektivt eftersom cellernas aktivitet minskas. I flesta kulturer vilar människan en dag i veckan. Nervcellerna behöver likaså vila från sitt arbete varje natt många timmar för att orka arbeta optimalt och minimera slitaget.

Finns det andra faktorer än sömn som är viktig för barns och vuxnas hälsa?
Vi vet idag det som kallas epigenetik, dvs även yttre påverkan av cellerna påverkar arvsmassan. Förut trodde vi bara generna styrde vårt liv nu vet vi både arvsmassan och miljön. Miljöfaktorer som är positiva för cellen är sömn och mindre stress i tillvaron. Negativa miljöfaktorer för cellen är rökning, ljus och ljud från smartphones och surfplattor. Viktigt att barn under två år inte utsätts överhuvudtaget för smartphones eller surfplattor. Nervcellerna hos ett barn är så sköra och outvecklade så de skall inte störas i sin utveckling. Hela förskoletiden borde naturligtvis surfplattor och smartphones minimeras så inte nervcellernas mognad i lugn och ro äventyras.

Hur viktigt är det att ha respekt för vila och sömn?
Djupsömn och god sömnkvalité är av yttersta vikt för barn liksom vuxna för att orka med allt vad som händer under en dag, såväl i skolan, i arbetsliv och fritid.

Sophie Ekman